Městské informační centrum Nové Město nad Metují

Kam zajít

ZÁMEK RODINY BARTOŇ-DOBENÍN

Zámek

Původně pozdně gotický hrad byl po požáru v roce 1526 Pernštejny opraven a v polovině 16. století přestavěn v renesančním stylu. V letech 1652 - 1665 se zámek znovu upravoval raně barokně. V roce 1908 byl zakoupen průmyslnickou rodinou Bartoňů z Dobenína, která ho nechala adaptovat v duchu secese na své rodinné sídlo za pomoci arch. Dušana Jurkoviče v letech 1909 - 1912. Ve 20. a 30. letech 20. stol. pokračoval v úpravách arch. Pavel Janák, který interiéry navrhl ve stylu art-deco a funkcionalismu. V roce 2008 byl zámecký areál Vládou ČR prohlášen národní kulturní památkou.

Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy s průvodcem, volně přístupné zámecké zahrady (v letní sezóně) a pravidelně pořádá zámecké trhy, koncerty, výstavy a další kulturní akce. Věž Máselnice nabízí návštěvníkům krásný pohled na náměstí a do okolí.

Více na www.zameknm.cz.

 

MĚSTSKÉ MUZEUM

muzeum

V přízemí muzea se nalézá expozice barokní lékárny Milosrdných bratří, Měšťanský betlém Jarmily Haldové a vybrané předměty z depozitáře. V prvním poschodí si mohou návštěvníci prohlédnout historickou a přírodovědnou expozici s živými zvířaty, sál řemesel a soukromou sbírku hodinek Prim vyrobených v závodech Chronotechna Nové Město nad Metují a Štenberk.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA: ŠKOLA ZA STARÝCH ČASŮ

Více na www.muzeum-nmnm.cz

 

MĚSTSKÁ GALERIE ZÁZVORKA

Zázvorka

Nachází se v budově bývalého městského vězení Na Zadomí 1210. V přízemí je lapidárium a hladomorna, stálá expozice v prvním patře představuje díla novoměstských výtvarníků, v podkrovních prostorách se během roku střídají krátkodobé výstavy. Lze vystoupit až na věž.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA: Pavel Štecha Oči přátel / Pavel Štecha očima přátel, Renáta Mia Köhlerová / A uzřela oslice anděla...

Více na www.muzeum-nmnm.cz

 

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Městská památková rezervace

Území Městské památkové rezeravce nabízí turistovi unikátní možnost poznat typické znaky jednotlivých historických architektonických stylů. Především severní strana náměstí rekonstruovaná v 50. let do původní renesanční podoby se spolu se zámkem stali předpokladem pro udělení statutu MPR. Jednotlivé domy mají bohatou historii a některé živnosti v nich provozované i dlouhodobou tradici. Vnější okruh náměstí je tvořen unikátními uličkami zvanými Zadomí, které mají za každou frontou domů odlišný charakter.

Více o historii města