Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvetejsi Trojice 

Jan Černčický nepočítal při založení Nového Města s kostelem ani farou, obě budovy stály v Krčíně. Protože krčínský kostel byl dost daleko, městská rada zakoupila dům i s městištěm, kde byla v roce 1519 dokončena stavba kostela. Ten byl původně skoro čtvercového půdorysu bez věže a měl volný krov, kterému scházel strop. Po požáru v roce 1526 byl rychle opraven, v roce 1528 byl prodloužen a byla vystavěna kruchta. V roce 1530 bylo započato s přístavbou věže k jeho jižní části. Všechny úpravy i s důkladnou dostavbou skončily v roce 1541. Od toho roku se již jeho stavební podoba výrazně neměnila, kromě prodloužení pod vedlejší budovu fary v roce 1556. kotel byl sklenut křížovou klenbou a zdobí jej gotická okna. Západní strana dříve končila renesančním štítem (vlaštovčími ocásky), který byl sňat v roce 1875. Krypta, která se táhla od kněžiště až ke kruchtě, obsahovala asi šedesát hrobů. Mimo jiné zde byli pohřbeni Jan Wolf ze Štubenberka, Jan Krčma z Konipas a také mnozí duchovní. Dnes je hrobka zasypána.

Vnitřní zařízení kostela většinou pochází ze 17. století. Varhany jsou z roku 1656 od Jiřího Weindta z Křešova. V čele kruchty visí mariánský obraz z roku 1726, na němž jsou patrné původní štíty. Hlavní oltář je z roku 1677 a obraz Nejsvětější Trojice věnoval Jakub hrabě z Leslie v roce 1691. Nástropní fresky jsou z roku 1777 a nynější křížová cesta z roku 1905 je od Josefa Šichana. V patře jsou barokní obrazy Hellichovy, které objednal J. K. Rojek. Kostel se nachází na Husově náměstí.