Dušan Jurkovič

“Umění má být pro každou složku národa, inteligenta, rolníka i dělníka, ono má vytvořit rámec pro styl života, proto musí být i naše."

Dušan Jurkovič vytvořil pozoruhodné dílo, obdivuhodné svou nezaměnitelnou tvářností.

 

ZÁMEK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

zamek od zahrad

Největším Jurkovičovým dílem ve východních Čechách byla v letech 1908 - 1913 rekonstrukce a úprava novoměstského zámku. Ze zpustlého komplexu vytvořil reprezentativní sídlo, ve kterém zachoval všechny památkové hodnoty. Už přístup k zámku má ojedinělé řešení. V průčelí obnovil chiaroscurovou výzdobu. Místnosti dotvářel dekoračně, jednotlivá patra spojil pohodlným schodištěm, zimní zahradu vyzdobil drobnými kameny z řeky Metuje atd. Spolupracoval tehdy s našimi významnými umělci.

Lidová architektura jihovýchodní Moravy vyzařuje z krytého dřevěného přemostění mezi terasou a zámeckou zahradou.Tento pavlán byl už nesčetněkrát opravován, ale stále mu patří obdiv veřejnosti. Také se podílel na zámeckých zahradách a terasách z bílých plotů.

 

BARTELMUSOVA VILA

Bartelmusova vila

Nové Město nad Metují, Ve Vilách, čp. 1138

Vila se nachází na mírném jihozápadním svahu v blízkosti lesa. Je celodřevěná na podezdívce z hrubě otesaného kamene místní opuky. Jednoposchoďová stavba je nepravidelně členěná nejen v půdorysu, ale také ve fasádách, se složitou skladbou střech, balkónů a vikýřů. Jurkovič pochopil své dílo, ostatně jako vše co vytvořil, jako organický celek - vypracovaný do posledního detailu jednotným stylovým záměrem formujícím nejen vlastní objekt, ale i mobiliář interiéru. Trámový strop ve velké síni a přilehlých pokojích přízemí je ukázkou dokonalého konstruktivního a zároveň dekorativního myšlení architekta.

Jurkovič byl znalcem dřevěné lidové architektury z prostoru Karpat a přebíral odtud dekorativní motivy včetně profilaci trámů. Členitost zastřešení ukazuje také Jurkovičovo poučení z dřevěné pravoslavné architektury východního Slovenska a Karpat. Členění stavby z vnějšího pohledu přitom prozrazuje dispozici a funkci interiéru. Autorovo zaměření na podněty lidové architektury Karpat prozrazuje i vstupní brána do zahrady. Takové funkční a konstrukční typy známe ze Zakarpatské Ukrajiny a Rumunska. Dodnes jsou k vidění na Ukrajině (např. u kostela z 18. století ve Starém Negrovi) či ve skanzenu rumunské vesnice v Bukurešti.

Interiéru vévodí hlavní prostor velké obytné místnosti, na kterou navazují další menší prostory. Tento společenský střed vily zdůrazňovala anglická tradice hnutí inspirovaného Johnem Ruskinem a Wiliamem Morrisem. Ústřední síň má takřka vždy výšku přes dvě podlažní vily a obvykle rohové schodiště směřuje k ložnicím v poschodí. Není tomu jinak ani v tomto případě. Mobiliář nábytku tvoří unikátní kusy inspirované rustikálností lidové tradice, v dekorativnosti ale zároveň prozrazuje vliv secese. Dušan Jurkovič v duchu dobového romantismu a historismu usiloval o vytvoření národního Gesamtkunstwerku. Tak vídeňská historická škola nazývala unikátní řešení provedené jednotným stylovým a ideovým názorem do všech detailů a podrobností. Malebnost celku ovlivňuje barevnost uplatněná v celém interiéru od skladby konstrukcí až po výběr závěsů, koberců a potahových dekorativních látek. Vše je laděno v teplých červenavých, modravých a žlutohnědých tónech.

Práce na Novoměstsku a Náchodsku patřila do šťastného období života i tvorby Dušana Jurkoviče. Při práci na vile Rezku se sblížil s dcerou manželů Bartelmusových, Boženou a v roce 1903 s ní uzavřel manželství.

Objekt vily zůstal až do roku 1993 jako celek ve zcela původním, pietně udržovaném stavu se všemi podrobnosti tak, jak vilu opustila rodina továrníka Roberta Bartelmuse. Nový vlastník po roce 1993 musel zajistit rekonstrukce zanedbané údržby, ale celek zůstává stále cílevědomě původní.

 

RESTAURACE PEKLO

Restaurace Peklo

Na zakázku bratří Bartoňů adaptoval Jurkovič v letech 1908 - 1909 pekelský mlýn při Olešence na útulnou restauraci. Jako citlivý architekt vytvořil stavbu, která přesně zapadala do prostředí. U restaurace jsou zachovány mlýnské kameny jako stoly,  mlýnské kolo je uvnitř na stropě a čerti chrlí z okapů vodu. Hned nato při Metuji vystavěl vodní pilu. I zde se mu podařilo sloubit rázovitost a účelnost stavby. Více ZDE.