Osobnosti

Jan Černčický z Kácova (po 1460 - 1550)

 

Jan Černčický z Kácova

 

šlechtic a zakladatel města

- Patřil k nejvyšší šlechtě a zastával post hejtmana hradeckého kraje.
- 10. srpna 1501 ve 14 hodin poklepal na místě pozdější věže Zázvorky na základní kámen města.
- Roku 1503 poskytl městu tzv. "nadací list", kterým udělil měšťanům stejná práva, jaká měla jen města královská.
- Roku 1527 prodává město Pánům z Pernštejna a Helfštýna.

 

Josef Bartoň z Dobenína (1862 - 1951) 

002

velkoprůmyslník a majitel velkostatku

- Roku 1908 koupil Josef Bartoň novoměstský zámek. Roku 1912 byl povýšen do rytířského stavu a přijal šlechtický predikát "z Dobenína".
- Mezi lety 1909 - 1912 byly provedeny opravy zámku pod vedením architekta Dušana Jurkoviče.
- Roku 1945 a 1948 znamenal pro majitele ztrátu vlastnictví půdy a znárodnění. Roku 1991 se dočkal jeho vnuk - také Josef - navrácení zámku a polesí zpět do rodového vlastnictví.

 

Dušan Samo Jurkovič (1868 - 1947) 

Dušan Samo Jurkovič

slovenský architekt

NEJZNÁMĚJŠÍ JURKOVIČOVY STAVBY NA ÚZEMÍ ČR:
turistický komplex Pusteven v Beskydech (1898)
Lázeňské budovy v Luhačovicích (1901 - 1914)
Barhelmusova vila, Rezek - Nové Město nad Metují (1900 - 1901)
Restaurace Peklo, Nové Město nad Metují (1908 - 1909)
Zámek Nové Město nad Metují - přestavba pro Bartoně z Dobenína (1908 - 1912)
Jurkovič, jakožto architekt, stavby přímo nerealizoval. Často ale přijížděl do místa realizace, aby na práci dohlédnul. Ve své tvorbě se odkazoval na architekturu Podkarpatské Rusi a Rumunska. Inspiraci nacházel i v lidových ornamentech či architektuře Valašska a Slovácka.

 

František Smetana (1777 - 1857) 

František Smetana

otec skladatele Bedřicha Smetany

- Byl sládkem v panském pivovaře, který stával u novoměstského zámku. Na tomto místě dnes nalezneme sochu Bedřicha Smetany.
- Bedřich Smetana se při jedné z návštěv Nového Města zamiloval do své sestřenice Louisy, napsal pro ni známou Louisinu polku
- V závěru života pobýval František Smetana u své dcery v domě čp. 1223 na Husově náměstí. Je pochován na hřbitově u Kostela Všech Svatých v Novém Městě nad Metují.

 

Jan Juránek (1910 - 1999) 

Jan Juránek

středoškolský profesor, archivář a muzejník

-  Do Nového Města nad Metují se Juránek přistěhoval v roce 1938 z Mohelnice. Od roku 1945 zastával funkci městského archiváře. V průběhu let vydává dvě monografie - Městský betlém, Nové Město nad Metují (1947) a Nové Město nad Metují (1976), líčící dějinný vývoj města a celou problematiku jeho výstavby.
- Juránek "objevil" domovské štíty z pernštejnské přestavby a jeho zásluhou prošlo náměstí v letech 1951 - 1954 rekonstrukcí, při které byly bloky domů čp. 1203 - 1209 (severní strana) upraveny do původního stavu.
- V roce 1960 bylo díky Juránkovi Nové Město prohlášeno státní památkovou rezervací.
- V roce 1994 byl Juránek v sále novoměstského zámku prohlášen čestným občanem města.

 

Doc. RNDr. Josef Sekyra, Csc. (1928 - 2008)

Doc. RNDr. Josef Sekyra, Csc.

geolog, geomorfolog, badatel, polárník, speleolog a horolezec

- první Čech na jižním pólu (1969) a sedmitisícovce (1961)
- v letech 1974 - 1991 město proslavila expozice "Antarktida" z jeho sbírek

 

Akademický sochař Josef Marek (1913 - 1980)

Josef Marek

Jeho dílo zdobí různá místa naší republiky, zvláště pak jeho rodiště Nové Město nad Metují.

DÍLO JOSEFA MARKA V NAŠEM MĚSTĚ

- keramické reliéfní znaky zvěrokruhu, kinokavárna
- pylon s alegorií různých činností, medvědici s medvídětem, ul. T. G. Masaryka
- sousoší přátelství, mezi klášterem a hotelem Rambousek
- socha dívky vítající návštěvníky chlebem a solí, umístěna v Městské galerii Zázvorka (originál je v Hostinném)
- socha skladatele Bedřicha Smetany před novoměstským zámkem
- bronzová busta T. G. Masaryka, galerie Zázvorka